Nieuws

Start aanleg wegen op Bedrijventerrein De Veken 4

kevinzevenhuis on 17 november 2022
Op 16 november 2022 hebben Guido Scholtens en Kees Vlaar van de Veken 4 C.V. het startschot gegeven voor de aanleg van de wegen op bedrijventerrein De Veken 4 in Opmeer.

Door de firma Boskalis wordt het fundament voor de wegenstructuur van het bedrijventerrein aangelegd met zand. Door de druk van het zand krijgt de ondergrond van de weg een stabiele basis. Over een paar maanden wordt de riolering ingegraven en komt er een laag asfalt. Nieuwe bedrijven kunnen dan via deze weg starten met het bouwen.

“We zitten weliswaar in een uitdagende periode maar veel ondernemers, zo weten wij, willen graag vervolgstappen zetten naar de toekomst. De weg hiernaar leggen wij vandaag aan.”

Er is een grote groep ondernemers die zich wil vestigen op De Veken 4. Lange tijd is er geen uitbreidingsruimte geweest maar daar komt binnenkort een einde aan.

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2023 onherroepelijk. Eind november is een zitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan, die we vol vertrouwen tegemoet zien. De Veken ligt goed op schema. Eind 2023 kunnen naar onze verwachting de eerste bedrijven zich gevestigd hebben.

Guido Scholtens is blij dat er concrete stappen gezet worden. “Er zijn in de regio West-Friesland goede afspraken gemaakt waar nieuwe bedrijventerreinen komen. Zo ook op De Veken in Opmeer. Er is op dit moment nergens in onze regio ruimte voor bedrijven om zich te vestigen, behalve op De Veken. We zitten weliswaar in een uitdagende periode maar veel ondernemers, zo weten wij, willen graag vervolgstappen zetten naar de toekomst. De weg hiernaar leggen wij vandaag aan.”

De prijzen van kavels zijn vanaf 175 euro/m2 ex BTW. De kavelgrootte is maatwerk.

Bedrijven die zich willen vestigen kunnen via de contactpagina contact opnemen of rechtstreeks via 0229 – 281 800.