24 januari 2024

Uitbreiding bedrijventerrein De Veken gaat voorlopig niet door

OPMEER - De derde uitbreiding van bedrijventerrein De Veken in Opmeer zal voorlopig geen doorgang hebben. Daarmee wordt de wens van de gemeenteraad, die in 2022 het plan voor verdere ontwikkeling van het gebied vaststelde, niet gehonoreerd. Dat is vanmorgen door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bekendgemaakt.

Met deze uitspraak acht de Raad van State de bezwaren van eigenaren op Recreatiepark West-Friesland gegrond. Het standpunt van de gemeenteraad van Opmeer over deze plek als aanvaarbare locatie voor uitbreiding van het bedrijventerrein wordt hiermee terzijde geschoven.

Gelet op de dringende behoefte aan bedrijventerreinen in de regio, is het college teleurgesteld dat nu niet gestart kan worden met de uitbreiding van De Veken.

Ondanks de verschillende standpunten zijn beide partijen gedurende de beroepsprocedure op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gebleven. Deze relatie met de eigenaren wordt door de gemeente gezien als waardevol. De gemeente beraadt zich op de uitspraak en onderzoekt wat het exact voor de toekomst van De Veken gaat betekenen.

Als u wilt dat wij contact met u opnemen dan kunt u onderstaande gegevens invullen. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.